TAIVAS RAJANA

Kuva

Elina

On sateinen toukokuinen lauantai. Espoolainen Elina Jaatinen, 30, on juuri laittanut kohta kaksivuotiaan poikansa päiväunille. Pojan siirtyessä unten maille Elina kertoo omista unelmistaan. Hän haluaa vaikuttaa suomalaisten nuorten elämään, muuttaa näkymät paremmiksi ja joskus muutos on tehtävä yksi ihminen kerrallaan. Opetussuunnitelmasta tulisi löytyä elämänhallinnan ja itsensä kuuntelun opettelua, Elina jatkaa. Jos meidät opetettaisiin jo lapsena ottamaan vastuuta omasta elämästämme ja taottaisiin päähän ajatus siitä, että ihminen pystyy halutessaan mihin vaan, kunhan vaan jaksaa yrittää, niin meillä olisi vähemmän ongelmia työttömyyden, syrjäytymisen tai monien muiden sosiaalisten ongelmien kanssa. Omanarvontuntoinen, itseään arvostava ihminen, joka tietää voivansa vaikuttaa elämäänsä on valtava voimavara yhteiskunnalle ja pystyy myös auttamaan ympärillään olevia ihmisiä paremmin.

Elina tietää, että hänen haaveensa kuulostaa suurelta ja hän kuvaileekin itseään unelmoijaksi, seikkailijaksi, inspiroijaksi ja maailmanparantajaksi. Hän on yrittäjä ja valmentaa ihmisiä, jotka haluavat muutosta elämäänsä. Elinan valmennus on sekoitus elämäntapavalmennusta, NLP:tä, ravintovalmennusta sekä postitiivista psykologiaa. Valmennuksen lähtökohta on aina se, että ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Valmentaja tarjoaa ammattitaidollaan parhaat harjoitukset ja työkalut, jotta muutokseen tarvittavat vastaukset löytyisivät ihmisestä itsestään. Näin tehdyt valinnat ovat oikeita valmennettavalle. Muutoksille on myös oma aikansa ja joskus niihin tarvitaan aikaa.

Valmentaja ei jakele valmiiden vastausten värisuoraa, vaan yksilön arvostus on kaiken perusta. Juuri tätä Elina pitää työnsä suurimpana rikkautena, mahdollisuutta nähdä miten eri tavalla ihmiset ajattelevat ja toimivat. Työllään hän haluaa muuttaa yhteiskuntaa positiivisemmaksi ja kannustaa ihmisiä aktiivisesti elämään elämäänsä.

Luennoijasta hyvinvoinnin mullistajaksi

Kolme vuotta sitten Elina aloitti valmennussarjoja kouluissa ja työ nuorten kanssa tuntui mielekkäältä. Nuorten avoimuus ja muutokset asenteissa ja elämässä tapahtuvat salamannopeasti. Jos nuorelle antaa työkalut oman itsensä kuunteluun, he muuttavat ajatuksensa positiivisemmiksi ja hedelmällisemmiksi uskomattomalla vauhdilla. Työ oli antoisaa ja palautteiden mukaan esimerkiksi nuorten asenne omaa tulevaisuuttaan kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi ja innostavammaksi valmennuksen myötä. Kun oman työn vaikutukset alkoivat näkyä nuorten elämässä, kiinnostus ja halu vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen tulivat tärkeiksi ja Elina vakuuttui siitä, että hänen paikkansa olisi nuorten parissa. Motivaation taustalla on ajatus siitä, että valmennuksella voi olla suuriakin positiivisia vaikutuksia nuoren elämään. Jos on mahdollista vaikuttaa useamman nuoren elämään, on mahdollista olla osa suurempaa yhteiskunnallista muutosta. Työ nuorten parissa jatkuu koulujen valmennussarjojen, inspiraatiopuheiden ja yksilövalmennusten kautta.

Nuoret muuttavat ajatuksensa positiivisemmiksi ja hedelmällisemmiksi uskomattomalla vauhdilla.

Elina ylläpitää myös Facebook-sivustoja Parempi elämä, LifeInspiration sekä LifeInspiration for Youth, joiden kautta hän voi omien ajatustensa lisäksi jakaa tietoa valmennuksista ja uutisista, mutta myös toivoo tuovansa piristystä sivustojen seuraajien arkeen.

Nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Elina on perustamassa yhdistystä LifeInspiration for Youth, jonka tavoitteena on mullistaa suomalaisten nuorten hyvinvointi tarjoamalla nuorille tarvittavat tiedot ja taidot oman elämänsä hallintaan ja omaan hyvinvointiin. Näin heistä kasvaa omanarvontuntoisia, itseään kuuntelevia aikuisia. Yhdistystoiminnan kautta on mahdollista ehkäistä sosiaalisia ongelmia, jotka ovat seurausta lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Tarjoamalla nuorille tarvittavat keinot he voivat elää juuri itsensä näköistä, onnellista elämää. Silloin myös koko yhteiskunnan tulevaisuudennäkymät näyttävät hyvin toisenlaisilta.

Parhaillaan Elina tekee kovasti töitä löytääkseen yhdistystoimintaan yhteistyökumppaneita, valmentajia ja tekijöitä, jotka haluavat olla mukana edesauttamassa yhdistyksen tavoitetta. Tutkittuaan tahoja, jotka nuorten parissa toimivat, Elina on huomannut, että mahdollisia yhteistyökumppaneita on runsaasti. Usean toimijan ongelmana on se, että ne näyttävät olevan nuorten näkökulmasta katsoen turhan etäällä. Olisi tärkeää tuoda nämä toimijat ja nuoret samalle tasolle, jotta yhteistyö voisi onnistua. Elinan mielestä työskentelyn nuorten kanssa tulisi olla mielummin ennaltaehkäisevää kuin korjaavaa. Tämä olisi hyödyllistä myös yhteiskunnalle, sillä ennaltaehkäisevä työ on korjaavaa edullisempaa. Työhön kuuluu myös rahoituskanavien etsintä, jotta jokainen itsensä kehittämisestä kiinnostunut nuori pääsisi mukaan valmennukseen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Työskentelyn nuorten kanssa tulisi olla mielummin ennaltaehkäisevää kuin korjaavaa.

Elina sai juuri päätökseen myös valintaprosessin, jossa etsittiin tavallisia nuoria osallistumaan projektiin nimeltään LifeInspiration for Youth Ambassadors. Valittujen nuorten on tarkoitus puhua nuorten asioista nuorten omalla äänellä. He ovat mukana kertomassa ja kannustamassa muita nuoria oivaltamaan, että heillä on mahdollisuus ottaa vastuu omasta kokemuspiiristään eikä päätösvaltaa pidä antaa täysin jonkun toisen käsiin. Työskentely näiden nuorten kanssa alkoi toukokuun alussa. Elina odottaa innolla yhteistyötä ja uskoo, että yhdessä nuorten kanssa he pystyvät luomaan uudenlaista yhteiskuntaa.

Oman ajattelun muutos

Kaikilla meillä on hetkiä, jolloin ei jaksa eikä halua vaikuttaa omiin tunteisiinsa. Silloinkin Elina kehottaa pohtimaan asioita uudelleen. Elämässä ei ole epäonnistumisia, on vain asioita, jotka eivät toimineet. Joskus elämä on kokeilua ja hapuilua. Asia, josta Elina haluaa valmennettavansa vakuuttaa, on se, että jokainen voi valita tavan, jolla ajattelee elämästään ja ympäröivistä tapahtumista. Jokaisen on mahdollista muuttaa kokemuksia, uskomuksia, ajatuksia ja tunteita, sillä nämä kaikki ovat lähtöisin meistä itsestämme. Samalla tulee vaikuttaneeksi omaan elämäänsä.

Usein meidän pahin esteemme on pelko. Pelko epäonnistumisesta, mutta joskus myös pelko onnistumisesta. Myös pelko on oma mielikuvamme ja Elinan mukaan silloin on hyvä kysyä itseltään mitä menetettävää meillä on? Erityisesti nuoren ihmisen elämään kuuluu paljon epävarmuutta ja pelkoja. Nuoria tulisi kannustaa kuvittelemaan haaveensa. Elina uskoo, että jos pystymme kuvittelemaan jonkun asian, pystymme myös toteuttamaan sen.

Elina kokee itsekin olevansa jatkuvalla oppimisen tiellä, sillä hän uskoo, että aina on jotain opittavaa ja kehitettävää. Näin myös osa hänen työtään on oman ammattitaidon syventäminen ja kehittäminen. Ammattitaitoaan Elina syventää lukemalla, käymällä seminaareissa, verkostoitumistilaisuuksissa, dokumentteja katsomalla sekä osallistumalla erilaisille kursseille. Tällä hetkellä Elinan ajatukset pyörivät tiiviisti yhdistyksen ja nuorten asioiden ympärillä ja Elina juoksee erilaisissa palavereissa keskustelemassa nuorten asioista. Onneksi lähipiiristä löytyy ihmisiä, jotka jaksavat kuunnella ja kannustaa Elinaa päämäärän saavuttamiseksi. Elämässä on tärkeää löytää tasapaino asioiden välillä. Elina ei puhu ainoastaan unelmien tavoittelusta ja työn tekemisestä, vaan myös ravinnon ja levon tärkeydestä. Juuri nyt on hyvä aika tarttua kirjaan ja nostaa jalat sohvalle.

Kolme kysymystä:

Mistä haaveilet?

Lyhempi lista muodostuisi asioista, joista EN haaveile! Uskon, että haaveilu ja unelmointi, ovat elämän suola ja unelma päivämäärällä on tavoite. Haaveilen siitä, että ihmiset toimisivat rakkaudesta, eivät pelosta käsin, haaveilen inspiroivasta työyhteisöstä ja huikeasta tiimistä, jonka kanssa tehdä töitä. Haaveilen Vespasta ja kauniista mopokypärästä, matkoista maailman ääriin, huippuseminaareista, vahvemmista vatsalihaksista sekä SUP-laudasta. Haaveenani on elää paikassa, jossa yhteisöllisyys ja pyyteettömyys värittävät arkea. Haaveenani on, että jokainen ihminen ottaisi vastuun omasta onnellisuudestaan ja siten voisi olla myös muille paremmin läsnä. Haaveenani on oppia ja kehittyä ja tehdä niin perusteellinen muutos positiiviseen, kun ihmiselämän aikana mahdollista. Ja suklaasta, siitä haaveilen aina.

Mikä saa sinut hymyilemään?

Poikani Max, luokattoman huonot vitsit, tilannekomiikka, ihana viesti ystävältä tai rakkaalta, muiden onnistumisien ja saavutusten näkeminen, sekä se, kun ajattelen, että kaikki on loppupeleissä todella hyvin. Hymyily ilman syytä on myös hyödyllistä, hymyyn tarvittavien lihasten käyttö saa aivoista vapautumaan endorfiineja. Eli joskus hymyilen vain hymyilyn takia.

Kun katsot peiliin, mitä näet?

Ihmiskropassa asustavan olennon, joka on palljon muuta kuin tämä fyysinen olemus, josta olen oppinut siitäkin pitämään paljon. Välillä näen silmäpussit, mutta pyrin tässäkin keskittymään niihin positiivisiin asioihin ja monesti sanon itselleni ihan vain omaksi ilokseni, että hitto sä näytät hyvältä tänään. Silmäpusseineen kaikkineen. Joskus uskon sen, joskus en.

 

NLP

NLP eli Neuro-Linguistic Programmin on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa sekä omassa henkilökohtaisessa kasvussa.

LifeInspiration ja Lifeinspiration for Youth

Lifeinspiration on Life Coaching- ja hyvinvointivalmennusyritys, joka tarjoaa yksilöllisiä valmennuspalveluja ryhmille sekä yksityishenkilöille. LifeInspiration for Youth on nuorille suunnattu hyvinvointiprojekti, jonka tiimoilta LifeInspiration järjestää valmennuksia kouluissa sekä aiheeseen liittyviä tilaisuuksia ja seminaareja.

LifeInspiration